หนังสือใหม่

หนังสือมาใหม่ ลองอ่านดูแล้วยัง? View All

ใช้งานมากที่สุด

เล่มนี้คนอ่านเยอะจัง ลองอ่านดูนะ View All

เปิดดูมากที่สุด

คลิ้กดูมากสุด มีอะไรน่าสนใจ? View All

แนะนำให้อ่าน

บรรณารักษ์แนะนำให้อ่าน ลองดูนะ View All

Browsing category

   View All

No records found.

Tag Cloud

  View All

Browse search Zone

แหล่งจัดเก็บ

See All Collection
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
American Corner - ชั้น 2
SET CORNER - ชั้น 1
นวนิยาย - ชั้น 4
บอร์ดเกม (Board Game) - ห้องวารสาร ชั้น 2
มุม Space learning - ชั้น 2 ห้องวารสาร
มุมห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
เรื่องสั้น - ชั้น 4
วัสดุ-อุปกรณ์ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
วิจัย/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มรย. - ชั้น 5
วิทยานิพนธ์/วิจัย/ปัญหาพิเศษ - ชั้น 5
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง - ชั้น 2
สื่อโสตฯ - ชั้น 5
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือกฎหมาย - ชั้น 5
หนังสือทั่วไป - ชั้น 3
หนังสือทั่วไป - ชั้น 4
หนังสือแทงจำหน่าย-ชั้น 4
หนังสือภาษาจีน - ชั้น 4
หนังสือภาษามลายู - ชั้น 4
หนังสือภาษาอังกฤษ - ชั้น 4
หนังสือภาษาอาหรับ - ชั้น 4
หนังสือสำหรับเด็ก - ชั้น 4
หนังสืออ้างอิง - ชั้น 5
หนังสืออาเซียน - ชั้น 1
หูฟัง-ห้อง edutainment ชั้น 5
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เคาน์เตอร์บริการชั้น 1)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
ดุษฎีนิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-คณะครุฯ
เรื่องสั้น/นวนิยาย
วิทยานิพนธ์/วิจัย
สิ่งพิมพ์เอง
หนังสือ มสธ.
หนังสือทั่วไป
หนังสือเทคโนโลยี
หนังสือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
หนังสือปรัชญา
หนังสือภาษา
หนังสือวรรณกรรม
หนังสือวิทยาศาสตร์
หนังสือศาสนา
หนังสือศิลปะและนันทนาการ
หนังสือสังคมศาสตร์
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles