Search again

พบ: 1,467  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
"กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ.2515-2520 / อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.
ผู้แต่ง
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
320.95939 อ228ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ท้องไม่พร้อม" แนวทางการปรึกษาทางเลือก : คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจ / เรียบเรียง สินีพร มฤคพิทักษ์, พงศธร สโรจธนาวุฒิ.
ผู้แต่ง
สินีพร มฤคพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2558.
เลขเรียก
618.2 ส235ท 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอก" : เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 / จัดโดยศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
305.6971 ก226ม 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 ภาษากายที่มีความหมายต่างกันทั่วโลก / โมรินทร์.
ชื่อผู้แต่ง
โมรินทร์.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

image
10 วิธีบริหารจิตในชีวิตประจำวัน / สุรเกียรติ อาชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่ง
สุรเกียรติ อาชานุภาพ.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

image
10 วิธีรักษาโรคอ้วนในเด็กและผู้ใหญ่/ Elson M.Hass M.D.
ชื่อผู้แต่ง
Elson M.Hass M.D.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

image
10 สุดยอดแผนธุรกิจ : dtn Busines plan award 2015 "สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน" / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
ผู้แต่ง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
เลขเรียก
658.4012 จ17ส 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 เรื่องควรรู้ว่าด้วยกฎหมาย / กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่ง
กองบรรณาธิการ.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

image
100 ปี รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2558 / สถาบันป๋วย อึ๋งภากรณ์.
ผู้แต่ง
สถาบันป๋วย อึ๋งภากรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันป๋วย อึ๋งภากรณ์, 2558.
เลขเรียก
658.04 ส214ห 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
12 ค่านิยม...สังคมพัฒนา /ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์.
ผู้แต่ง
ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2558.
เลขเรียก
303.372 ป151ส 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1488 Love among us รักเรา...ของใคร / อรุณศักดิ์ อ่องลออ.
ผู้แต่ง
อรุณศักดิ์ อ่องลออ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สตาร์ลีงส์ จำกัด, 2558.
เลขเรียก
DVD.C 0131
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
21 โรคเฝ้าระวังเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน / ปิติกานต์ บูรณาภาพ, บ.ก.เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ปิติกานต์ บูรณาภาพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินทรีย์, 2558.
เลขเรียก
613 ป318ย 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
24 hours: หน่วยสวาทปฏิบัติการวันอันตราย.
ผู้แต่ง
Robert Cochran.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2558.
เลขเรียก
DVD.C 0004
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
Computer File Loading...

image
3 headed shark attack.
ผู้แต่ง
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2558.
เลขเรียก
DVD.C590029
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles