เข้าสู่ระบบ


สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ให้เข้าระบบโดยใช้บัญชี YRU-Passport
สำหรับบุคคลภายนอกให้ใช้บัญชีที่ห้องสมุดออกให้
หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์

Tel

หมายเลขโทรศัพท์. 073-299675 ต่อ 23300

mail

อีเมล์ libraryinfo@yru.ac.th

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles