Search again

พบ: 28  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Chu ji Han yu yue du jiao cheng 1 = Elementary Chinese reading and writing course / Liu li xin zhu bian.
ผู้แต่ง
Liu li xin zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Peking University Press, 2013.
เลขเรียก
495.1834 L783C 2013
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Chu ji Han yu yue du jiao cheng 2 = Elementary Chinese reading and writing course / Liu li xin zhu bian.
ผู้แต่ง
Liu li xin zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Peking University Press, 2012.
เลขเรียก
495.1834 L783C 2012
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu hui hua 301 ju (shang) = Conversational Chinese 301 Workbook / Kang Yuhua, Lai Siping.
ผู้แต่ง
Yuhua, Kang.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2014.
เลขเรียก
495.1834 Y94H 2014
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu hui hua 301 ju (shang) = Conversational Chinese 301 Workbook / Kang Yuhua, Lai Siping.
ผู้แต่ง
Yuhua, Kang.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2014.
เลขเรียก
495.1834 Y94H 2014
หนังสือ Loading...

image
Han yu hui hua 301 ju (xia) = Conversational Chinese 301 / Kang Yuhua, .
ผู้แต่ง
Yuhua, Kang.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2013.
เลขเรียก
495.1834 Si618H 2013
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu hui hua 301 ju (xia) = Conversational Chinese 301 Workbook / Lai Siping, Kang Yuhua.
ผู้แต่ง
Siping, Lai.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2011.
เลขเรียก
495.1834 Si618H 2011
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu yue du jiao cheng 1 = Hanyu yuedu jiaocheng / Peng zhi ping.
ผู้แต่ง
Peng zhi ping.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Languange and culture university press, 2013.
เลขเรียก
495.1834 P398H 2013
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu yue du jiao cheng 2 = Hanyu yuedu jiaocheng / Peng zhi ping.
ผู้แต่ง
Peng zhi ping.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Languange and culture university press, 2014.
เลขเรียก
495.1834 P398H 2014
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Zhong ji han yu yue du yu xie zuo jiao cheng 1 = Intermediate Chinese reading and writing course / Liu li xin zhu bian.
ผู้แต่ง
Liu li xin zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Peking University Press, 2012.
เลขเรียก
495.1834 L783Z 2012
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Zhong ji han yu yue du yu xie zuo jiao cheng 2 = Intermediate Chinese reading and writing course / Liu li xin zhu bian.
ผู้แต่ง
Liu li xin zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Peking University Press, 2007.
เลขเรียก
495.1834 L783Z 2007
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Dangdai Zhongwen keben 1 = Comtemporary Chinese textbook / Wu Zhong Wei.
ผู้แต่ง
Zhong Wei, Wu.
สำนักพิมพ์
Beijing : Sinolingua, 2009.
เลขเรียก
495.1834 Z63D 2009
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Ti yan han yu = Vivir el chino : Vivir en China / Zhu Xiao xing.
ผู้แต่ง
Xiao xing, Zhu.
สำนักพิมพ์
Beijing : Higher Education Press, 2011.
เลขเรียก
495.1824 F6T 2011
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Wai guo ren shi yong han yu yu fa = A Practical Chinese Grammar for Foreigners / Li De Jin.
ผู้แต่ง
De Jin, Li.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2015.
เลขเรียก
495.1834 F949D 2015
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Wai Guo Ren Shi Yong Han Yu Yu Fa = A Practical Chinese Grammar for foreigners Workbook / Li Di Jin.
ผู้แต่ง
Di Jin, li.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2015.
เลขเรียก
495.1834 D575W 2015
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Zhong wen you xi da ben ying 1 Ke tang you xi 100 li = The Vault of Teaching Games / Xin xi lan (victor siye bao).
ผู้แต่ง
Xi lan, Xin.
สำนักพิมพ์
Beijing : Peking University Press, 2015.
เลขเรียก
495.1834 X6Z 2015
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles