Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานวิจัยการพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ / ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณและมีนา ระเด่นอาหมัด.
ผู้แต่ง
ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2564.
เลขเรียก
วจ 641.53 ช232ร 2564
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยการสร้างความร่วมมือทางศาสนาเพื่อเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / วันพิชิต ศรีสุขและคณะ.
ผู้แต่ง
วันพิชิต ศรีสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2565.
เลขเรียก
วจ 616.2414 ว217ร 2564
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles