Search again

พบ: 46  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้/ สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.
ผู้แต่ง
สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548
เลขเรียก
796.095939 ส15ก 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
Design education 3 : รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา / พรเทพ เลิศเทวศิริ, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
745.4 ด129 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กรีฑา / อานัต หัตถา.
ผู้แต่ง
อานัต หัตถา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
796.4 อ224ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ/ สุพจน์ ปราณี.
ผู้แต่ง
สุพจน์ ปราณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550
เลขเรียก
796.337 ส826ก 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การป้องกันอันตรายจากกีฬา = Care and prevention of athletic injuries / รัตนา สิรีรัตน์.
ผู้แต่ง
รัตนา สิรีรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียก
796 ร214ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การฝึกฟุตบอล / มงคล แฝงสาเคน.
ผู้แต่ง
มงคล แฝงสาเคน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545.
เลขเรียก
796.33 ม12ก 2545
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลครอบครัว / ยุพา จิ๋วพัฒนกุล.
ผู้แต่ง
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียก
610.73 ย246ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การ์ตูนกราฟฟิค / โดย ชาลีกราฟฟิค.
ผู้แต่ง
ชาลีกราฟฟิค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปิกัสโซ, [25..?].
เลขเรียก
741.5 ช226ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กีฬากับสุขภาพ/ มงคล แฝงสาเคน
ผู้แต่ง
มงคล แฝงสาเคน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2549
เลขเรียก
796 ม12ก 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กีฬาไทย/ สมบัติ จำปา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก, 2549.
เลขเรียก
796 ส16ก 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ความปลอดภัย = Safely / เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์.
ผู้แต่ง
เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง ) วัฒนบุรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2548.
เลขเรียก
613.62 อ256ค 2548.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ / ตะวัน พันธ์แก้ว.
ผู้แต่ง
ตะวัน พันธ์แก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2558.
เลขเรียก
771.3 ต211ค 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล = Football Referee Guide / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา, 2558.
เลขเรียก
796.334 ค246 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสร้างนวัตกรรมใน 4 สัปดาห์ / โดย Scott D. Anthony ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.
ผู้แต่ง
แอนโทนี่, สก็อต ดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2557.
เลขเรียก
658.4063 อ285ค 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาการกีฬา /ภาสะวณิช.
ผู้แต่ง
ธิรตา ภาสะวณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียก
796.077 ธ234จ 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles