Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
67 เคล็ดลับชนะใจลูกวัยรุ่น / โสภาพรรณ.
ผู้แต่ง
โสภาพรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว,2551.
เลขเรียก
155.5 ส286ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
EQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางอารมณ์.
ผู้แต่ง
อวี่เถียน.
สำนักพิมพ์
กรงเทพฯ : ดวงกมลรัตน์.
เลขเรียก
152.4 อ17น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2556)/ มกราพันธุ์ จูฑะรสก.
ผู้แต่ง
มกราพันธุ์ จูฑะรสก.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก, 2551.
เลขเรียก
153.42 ม11ก 2556.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารหลักสูตร / นิตยา เปลื้องนุช.
ผู้แต่ง
นิตยา เปลื้องนุช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2554.
เลขเรียก
375 น234ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ความเป็นครู = Self Actuailzation for Teacher/ สันติ บุญภิรมย์.
ผู้แต่ง
สันติ บุญภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปดพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2557.
เลขเรียก
371.11 215ค. 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป = General Psychology / เติมศักดิ์ คทวณิช.
ผู้แต่ง
เติมศักดิ์ คทวณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ;2546.
เลขเรียก
150 ต256จ 2546
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ / ศรีเรือน แก้วกังวาล.
ผู้แต่ง
ศรีเรือน แก้วกังวาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2550.
เลขเรียก
155.45 ศ17จ 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ฝึกฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจความหมายพบกับ500ข้อฝึกทดสอบการฟัง ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
ผู้แต่ง
ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2553.
เลขเรียก
428.2495911 ช232ฝ 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากข่าวรอบโลก / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
ผู้แต่ง
ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2556.
เลขเรียก
428.6 ช232ฝ 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา.
ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนาเพรส.
เลขเรียก
158.39 ร12พ 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมบำบัด.
ผู้แต่ง
ดารณี อุทัยรัตนกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)จำกัด.
เลขเรียก
150.194 ด226พ 2545
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
รู้จักเขา เข้าใจเราทำอะไรก็ราบรื่น / สิทธิโชค วรานุสันติกูล.
ผู้แต่ง
สิทธิโชค วรานุสันติกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : :ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2554.
เลขเรียก
150 ส235ร 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
วิธีเปลี่ยนแปลงตนเองและไม่ยอมแพ้อุปสรรค/ นวลศิริ เปาโรหิตย์.
ผู้แต่ง
นวลศิริ เปาโรหิตย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บี มีเดีย , 2554.
เลขเรียก
155.25 น17ล
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ (ฉบับปรับปรุงใหม่) / อุษณีย์ โพธิสุข.
ผู้แต่ง
อุษณีย์ โพธิสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บี พลัส พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียก
155.4 อ248ส 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เดิน วิ่ง กลิ้ง คลาน สร้างพัมนาการลูกน้อย / Foster Sopie.
ผู้แต่ง
Foster Sopie.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2553.
เลขเรียก
155.4
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles