Search again

พบ: 54,309  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
ผู้แต่ง
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549.
เลขเรียก
306.2 อ17ม 2549.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาติพันธ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา = Yuan sikhiew in the ethnic junctions : narratives memories and identities of the tai yuan ...
ผู้แต่ง
สุริยา สมุทคุปติ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียก
305.9591 ส247ย
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ยาขอบ" ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยาย = ผู้ชนะสิบทิศ / ส. พลายน้อย.
ผู้แต่ง
ส. พลายน้อย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2535.
เลขเรียก
928.9593 ส11ย
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"รัก" จะเข้าท่า ถ้าตาสว่าง / พิงค์ เกิร์ล.
ผู้แต่ง
เกิร์ล, พิงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2551.
เลขเรียก
158 ก277ร 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"รุ่งอรุณ" เรียนรู้สู่ธะรมชาติ.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ": การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม"/ สมใจ ปราบพล
ผู้แต่ง
ไทยู. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2545
เลขเรียก
371.102 ส691ร 2545
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ลูกเล่น" คณิตศาสตร์ / โดยสุทธิพจน์ สุปัญญาโชติสกุล
ผู้แต่ง
สุทธิพจน์ สุปัญญาโชติสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : [มาสเตอร์แมค], 2549
เลขเรียก
510 ส244ล 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ทำกินตามคำพ่อสอน ธนาคารข้าว พระราชดำริเพื่อชาวนา.
ชื่อผู้แต่ง
กำพลศักดิ์ วรรณแก้ว.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

image
"สังคมเกษตรอินทรีย์" ภาพแห่งอดีตหรือทางรอดแห่งอนาคต.
ชื่อผู้แต่ง
เดชา ศิริภัทร.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

image
"สัมผัสพิเศษ" สร้างอาชีพให้คนในโลกมืด/ชมนาด.
ชื่อผู้แต่ง
ชมนาด.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

image
"หม่อน" ไม้ประดับหน้าบ้านถึงสวนหลังบ้าน พืชเศรษฐกิจของคนรุ่นใหม่.
ชื่อผู้แต่ง
แพรจารุ ไชยวงษ์แก้ว.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

image
"เก็บป่ามาฝากเมือง" เรื่องสมุนไพรไทยในหนังสือดี.
ชื่อผู้แต่ง
กฤช เหลือลมัย.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
บทความวารสาร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles