Search again

พบ: 925  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
ผู้แต่ง
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
320.9593 ธ227ข 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฏร์ / จัดพิมพ์โดย บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน).
ผู้แต่ง
บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), 2561.
เลขเรียก
923.1593 ภ225 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย / ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ, ผู้เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
เลขเรียก
746.412 ล211ล 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นได้/ วินทร์ เลียววาริณ.
ผู้แต่ง
วินทร์ เลียววาริณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท 113, 2561.
เลขเรียก
158 ว235ห 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 หลักแห่งการรวบอำนาจ = Requiem for the American dream : the 10 principles of concentration of wealth & power / Noam Chomsky, เขียน ; ชัชวนันท์ สันธิเดช, แปล.
ผู้แต่ง
ซอมสกี้, โนม,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
339.220973 ซ19ส 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1234 แบบฝึกหัดเเละเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส = Exercises and technical solution in calculus วิชัย ทิพณีย์, รัชเมธี รัชนิพนธ์.
ผู้แต่ง
วิชัย ทิพณีย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี ภาพพิมพ์ 2561.
เลขเรียก
515.76 ว232ห 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
13 นักวิทยาศาสตร์เผยความลับเคมี-ชีววิทยา / Minhee Jeon, เขียน ; นิสากร พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, แปล.
ผู้แต่ง
จอน, มินฮี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2561.
เลขเรียก
ยว ย221ส 2561
สาขาห้องสมุด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หนังสือ Loading...

image
14 นักวิทยาศาสตร์เผยความลับฟิสิกส์ / Minhee Jeon, เขียน ; นิสากร พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, แปล.
ผู้แต่ง
จอน, มินฮี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2561.
เลขเรียก
ยว ย221ส 2561
สาขาห้องสมุด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หนังสือ Loading...

image
20 นักคณิตศาสตร์เผยความลับคณิตศาสตร์ / Suhyun Shin เขียน ; พิมพ์วรรณ หล้าวงษา, แปล.
ผู้แต่ง
ชิน, ซูฮยุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
925.1 ช235ย 2561
สาขาห้องสมุด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หนังสือ Loading...

image
30 ชั่วโมงพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายเว่อร์ / ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว และ พี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์.
ผู้แต่ง
ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
428.34 ค174ส 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
3ds Max for beginners / พูนศักดิ์ ธรพันธ์พาณิช.
ผู้แต่ง
พูนศักดิ์ ธรพันธ์พาณิช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
006.693 พ246ส 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
4 โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย / กองบรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Feel good publishing, 2561.
เลขเรียก
616 ก11ร 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวทางการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับระดับประถม-มัธยมต้น / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2561.
เลขเรียก
333.707 ล214ส 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
50 เดท จูบเธอให้ไม่ลืม = 50 First Kisses / บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด.
ผู้แต่ง
บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด, 2561.
เลขเรียก
DVD.C620138
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
Visual Loading...

image
6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
ผู้แต่ง
ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
307.72 ห11 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles