Search again

พบ: 1,467  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
108 กิจกรรมภาษาอังกฤษ =EASY & FUN / จรีธร แหวนทอง.
ผู้แต่ง
จรีธร แหวนทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ , 2554.
เลขเรียก
371.7 จ173ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
371.102 ท238ส 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
149 แบบฝึกคิดภาคปฏิบัติ / คำหมาน คนไค.
ผู้แต่ง
คำหมาน คนไค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 2545.
เลขเรียก
153.42 ค229บ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ / สุวิทย์ มูลคำ.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลคำ , 2552.
เลขเรียก
370 ส248ว 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
196 เกมสร้างสรรค์ พัฒนาอัจฉริยะเด็ก./ ฟอสเตอร์ เดวิด อาร์.
ผู้แต่ง
ฟอสเตอร์ เดวิด อาร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2553.
เลขเรียก
371.337 ฟ19ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
20 ซุนนะฮท่านนบีมุหัมมัดส็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิติประจำวัน / อุซตาซ เอช เอ อับดุรรอฮมาน อะหมัด.
ผู้แต่ง
อุซตาซ เอช เอ อับดุรรอฮมาน อะหมัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชานเมืองการพิมพ์.
เลขเรียก
297.2 อ215ซ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ / ชาตรี เกิดธรรม.
ผู้แต่ง
ชาตรี เกิดธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ,2554.
เลขเรียก
507.8 ช221น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
29 กุมภาฯ.
ผู้แต่ง
เกรียงไกร วชิรธรรมพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
เลขเรียก
895.913 ก272ก 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
3 Steps พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
ผู้แต่ง
ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2551.
เลขเรียก
401.4 ช232พ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
3 คนที่โลกรอคอย / ฮุเซ็น เนล.
ผู้แต่ง
ฮุเซ็น เนล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เฟิสท์ ออฟเซ็ท,2549.
เลขเรียก
234.2 ช251ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
365 กิจกรรมสร้างสริมความคิดสร้างสรรค์. / เอลลิสัน ชีลา.
ผู้แต่ง
เอลลิสัน ชีลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
เลขเรียก
790 อ259ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย / วอร์เนอร์ เพนนี.
ผู้แต่ง
วอร์เนอร์ เพนนี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียก
641.5622 ว19ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
4 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ถวัลย์ มาศจรัส.
ผู้แต่ง
ถวัลย์ มาศจรัส.
สำนักพิมพ์
กรงเ ทพฯ : ธารอักษร,2556.
เลขเรียก
303.487 ถ141ม 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง.
ผู้แต่ง
โชติ จินตแสวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
371.3 ช282ว 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
40 วิธีเลี้ยงลูกให้ดีให้ได้ / นพเกล้า ศรีมาตย์กุล.
ผู้แต่ง
นพเกล้า ศรีมาตย์กุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณัฏฐธนัน ,2552.
เลขเรียก
649.1 น16ว
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles