ศูนย์บรรณสารสนเทศ 


                            เปิดให้บริการ

                                     ภาคเรียนปกติ
                                              วันจันทร์-ศุกร์   08.00 - 20.00 น.
                                              เสาร์-อาทิตย์    08.30 - 17.00 น.

                                     ภาคเรียนฤดูร้อน
                                              วันจันทร์-ศุกร์   08.00 - 20.00 น.
                                              เสาร์-อาทิตย์    08.30 - 17.00 น.

                                     ปิดภาคเรียน
                                              วันจันทร์-ศุกร์   08.00 - 20.00 น.
                                              เสาร์-อาทิตย์    08.30 - 17.00 น.


*** ปิดให้บริการในวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นวันหยุด ***