Search again

พบ: 34  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Chu ji Han yu yue du jiao cheng 1 = Elementary Chinese reading and writing course / Liu li xin zhu bian.
ผู้แต่ง
Liu li xin zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Peking University Press, 2013.
เลขเรียก
495.1834 L783C 2013
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Chu ji Han yu yue du jiao cheng 2 = Elementary Chinese reading and writing course / Liu li xin zhu bian.
ผู้แต่ง
Liu li xin zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Peking University Press, 2012.
เลขเรียก
495.1834 L783C 2012
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu hui hua 301 ju (shang) = Conversational Chinese 301 Workbook / Kang Yuhua, Lai Siping.
ผู้แต่ง
Yuhua, Kang.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2014.
เลขเรียก
495.1834 Y94H 2014
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu hui hua 301 ju (shang) = Conversational Chinese 301 Workbook / Kang Yuhua, Lai Siping.
ผู้แต่ง
Yuhua, Kang.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2014.
เลขเรียก
495.1834 Y94H 2014
หนังสือ Loading...

image
Han yu hui hua 301 ju (xia) = Conversational Chinese 301 / Kang Yuhua, .
ผู้แต่ง
Yuhua, Kang.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2013.
เลขเรียก
495.1834 Si618H 2013
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu hui hua 301 ju (xia) = Conversational Chinese 301 Workbook / Lai Siping, Kang Yuhua.
ผู้แต่ง
Siping, Lai.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2011.
เลขเรียก
495.1834 Si618H 2011
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu yue du jiao cheng 1 = Hanyu yuedu jiaocheng / Peng zhi ping.
ผู้แต่ง
Peng zhi ping.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Languange and culture university press, 2013.
เลขเรียก
495.1834 P398H 2013
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Han yu yue du jiao cheng 2 = Hanyu yuedu jiaocheng / Peng zhi ping.
ผู้แต่ง
Peng zhi ping.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Languange and culture university press, 2014.
เลขเรียก
495.1834 P398H 2014
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Jing mao chu ji han yu kou yu 1 = Business Chinese Conversation (Elementary) / Huang wei zhi zhu bian.
ผู้แต่ง
Huang wei zhi zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2013.
เลขเรียก
495.1 H874J 2013
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Jing mao chu ji han yu kou yu 2 = Business Chinese Conversation (Elementary) / Huang wei zhi zhu bian.
ผู้แต่ง
Huang wei zhi zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2013.
เลขเรียก
495.1 H874J 2013
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Jing mao zhong ji han yu kou yu 1 = Business Chinese Conversation (Intermediate) / Huang wei zhi zhu bian.
ผู้แต่ง
Huang wei zhi zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2015.
เลขเรียก
495.1 H874J 2015
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Jing mao zhong ji han yu kou yu 2 = Business Chinese Conversation (Intermediate) / Huang wei zhi zhu bian.
ผู้แต่ง
Huang wei zhi zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing Language and culture university press, 2013.
เลขเรียก
495.1 H874J 2013
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Zhong ji han yu yue du yu xie zuo jiao cheng 1 = Intermediate Chinese reading and writing course / Liu li xin zhu bian.
ผู้แต่ง
Liu li xin zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Peking University Press, 2012.
เลขเรียก
495.1834 L783Z 2012
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Zhong ji han yu yue du yu xie zuo jiao cheng 2 = Intermediate Chinese reading and writing course / Liu li xin zhu bian.
ผู้แต่ง
Liu li xin zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Peking University Press, 2007.
เลขเรียก
495.1834 L783Z 2007
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Dangdai Zhongwen keben 1 = Comtemporary Chinese textbook / Wu Zhong Wei.
ผู้แต่ง
Zhong Wei, Wu.
สำนักพิมพ์
Beijing : Sinolingua, 2009.
เลขเรียก
495.1834 Z63D 2009
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles