Search again

พบ: 30,063  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กรุ๊งกริ๊ง" / ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล
ผู้แต่ง
ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549
เลขเรียก
ย 332.0415 ภ278ก 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ.2515-2520 / อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.
ผู้แต่ง
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
320.95939 อ228ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
ผู้แต่ง
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
320.9593 ธ227ข 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
ผู้แต่ง
ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
320.9593 ภ247ค 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"คน" คืออะไร? ทำไมสำคัญนัก ? / สมณะโพธิรักษ์.
ผู้แต่ง
สมณะโพธิรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : งานดี, 2537.
เลขเรียก
294.35 ส16ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ความเป็นคน - ใน- เมืองชายแดน" กับการสร้างทรัพยากรร่วมในบริบทภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง / อรัญญา ศิริผล.
ผู้แต่ง
อรัญญา ศิริผล.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563.
เลขเรียก
331 อ219ค 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"คิด" ด้วยจิตด้านบวกกับองค์ทะไลลามะ / แปลโดย ;สถภาพร พงศ์พฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามสี, 2545.
เลขเรียก
155 ส246ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"บุญ" มิใช่การเอาเงินไปให้วัดมาก ๆ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.
ผู้แต่ง
แสวง บุญเฉลิมวิภาส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2556.
เลขเรียก
294.3138 ส217บ 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ผลิตผลวิจัยระบบพฤติกรรมไทยเร่งไขปัญหา ร่วมพัฒนาเยาวชน"ครั้งที่ 2 (ในส่วนภูมิภาค)/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแก่งชาติ (วช).
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 2548
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2548.
เลขเรียก
303.372 ส225ผ 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"พุทธาภิเษก" สุดยอดปาฏิหาริย์ / มูลนิธิธรรมสันติ.
ผู้แต่ง
มูลนิธิธรรมสันติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ, 2523.
เลขเรียก
294.3 ม247พ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอก" : เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 / จัดโดยศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
305.6971 ก226ม 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
ผู้แต่ง
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549
เลขเรียก
306.2 อ17ม 2549.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาติพันธ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา = Yuan sikhiew in the ethnic junctions : narratives memories and identities of the tai yuan ...
ผู้แต่ง
สุริยา สมุทคุปติ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียก
305.9591 ส247ย
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"รัก" จะเข้าท่า ถ้าตาสว่าง / พิงค์ เกิร์ล.
ผู้แต่ง
เกิร์ล, พิงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2551.
เลขเรียก
158 ก277ร 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ": การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม"/ สมใจ ปราบพล
ผู้แต่ง
ไทยู. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2545
เลขเรียก
371.102 ส691ร 2545
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles