Search again

พบ: 148  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
24 ชั่วโมง : รวมเรื่องสั้น นักเขียนรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ / แพรพลอย วนัช.
ผู้แต่ง
แพรพลอย วนัช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นาคร, 2562.
เลขเรียก
รส. พ286ย 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Abstract Bar และเรื่องสั้นอื่นๆ / ปอ เปรมสำราญ.
ผู้แต่ง
ปอ เปรมสำราญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : P.S., 2560.
เลขเรียก
รส ป19อ 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
IM :คือ - อยู่ - เป็น / โครงการนักสื่อสารสุขภาวะ สาธารณศึกษา.
ผู้แต่ง
โครงการนักสื่อสารสุขภาวะ สาธารณศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ; มาตาการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
ร.ส. ค281ค 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Rain ฤดูนี้ยังมีเธอ? / เลขา สุขประเสริฐ.
ผู้แต่ง
เลขา สุขประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Impress Printing, 2560.
เลขเรียก
รส ล251ร 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
Route 13 = Part one / ธีรนัย โสตถิปิณฑะ (ชี้ดาบ, นามแฝง).
ผู้แต่ง
กุมภฤทธิ์ พุฒิภิญโญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส. เอเซียเพรส, 2560.
เลขเรียก
ร.ส. ธ234 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กลางฝูงแพะหลังหัก / อุมมีสาลาม อุมาร.
ผู้แต่ง
อุมมีสาลาม อุมาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียก
ร.ส. อ246ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การผลิบานในเสียงนาฬิกา / วัชรินทร์ จันทร์ชนะ,บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วัชรินทร์ จันทร์ชนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นกเช้าสำนักพิมพ์, 2559.
เลขเรียก
รส ว212ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การลุกไหม้ของไฟหินดำ / ชัยกร หาญไฟฟ้า.
ผู้แต่ง
ชัยกร หาญไฟฟ้า.
สำนักพิมพ์
aรุงเทพฯ : แพรว, 2554.
เลขเรียก
ร.ส. ช216ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง / ธัชชัย ธัญญาวัลย.
ผู้แต่ง
ธัชชัย ธัญญาวัลย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2560.
เลขเรียก
รส ธ212ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การเคลื่อนย้ายของบางสิ่ง / วัชระ สัจจะสารสิน.
ผู้แต่ง
วัชระ สัจจะสารสิน.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : นาคร, 2560.
เลขเรียก
รส ว212ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การ์ตูนกบนอกกะลา / ทีมงานกบนอกกะลา.
ผู้แต่ง
ทีมงานกบนอกกะลา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2560.
เลขเรียก
E ท236ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
กุหลาบแด่เอมิลีและเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ = A rose for Emily and other selected stories / William Faulkner ; สุนันทา วรรณสินธ์ เบล, แปล.
ผู้แต่ง
โฟล์คเนอร์, วิลเลียม,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2560.
เลขเรียก
ร.ส. ฟ287ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ก่อกองทราย / ไพฑูรย์ ธัญญา.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ ธัญญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นาคร , 2558.
เลขเรียก
ร.ส. พ293ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ของขวัญ / เอนก แซ่ตั้ง.
ผู้แต่ง
เอนก แซ่ตั้ง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮาส์, 2560.
เลขเรียก
รส อ255ข 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คนไม่ยอมจำนน / พิรุณ ฉัตรวนิชกุล, ชลธิรา สัตยาวัฒนา, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
พิรุณ ฉัตรวนิชกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตรัสวิน, 2543.
เลขเรียก
ร.ส.895.91301 ผ227ค 2544
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles