Search again

พบ: 3,800  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ดำรงวิชาการ" รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี/ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
เลขเรียก
930.1 ม192ด
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฏร์ / จัดพิมพ์โดย บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน).
ผู้แต่ง
บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), 2561.
เลขเรียก
923.1593 ภ225 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ภูมิพล" ภูวนาถ ธรรมมิกราชบูชา กาญจนาภิเษก / คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการผู้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท ธ.ธรรรมสาร
เลขเรียก
920 ค141ภ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ยาขอบ" ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยาย = ผู้ชนะสิบทิศ / ส. พลายน้อย.
ผู้แต่ง
ส. พลายน้อย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2535.
เลขเรียก
928.9593 ส11ย
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ไอรัก" คืออะไร? / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.
ผู้แต่ง
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2553.
เลขเรียก
915.1 ท254อ 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
'รงค์ วงษ์สวรรค์ : ผู้ยิ่งยงแห่งสวนทูนอิน / ถวัลย์ มาศจรัส.
ผู้แต่ง
ถวัลย์ มาศจรัส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2539.
เลขเรียก
928.95911 ถ171ร 2539
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
...วิกฤตไฟใต้ท่วมเมือง...!!!/ คนเสื้อกาวน์.
ผู้แต่ง
คนเสื้อกาวน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง , 2548
เลขเรียก
959.3 ค15ว 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน / [คณะจัดทำหนังสือ กฤษฏา ธรรมวิริยารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ ]].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้นต้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียก
923.8 ห159 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 ทศวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ / มูลนิธินิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธินิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
923.7593 ส235 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 นักคิด นักเขียนผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 Thinkers and writers who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ดวงธิดา ราเมศวร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพรธรรม สำนักพิมพ์, [2555?].
เลขเรียก
920 ด193ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 นักปฏิวัติ นักต่อสู้ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 revolutionary freedom fighters who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ดวงธิดา ราเมศวร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2555?].
เลขเรียก
923.2 ด17ส [2555?]
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก / ดวงธิดา ราเมศวร์.
ผู้แต่ง
ดวงธิดา ราเมศวร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพรธรรม.
เลขเรียก
927.8 ด17ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 ปีศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ผู้แต่ง
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537.
เลขเรียก
927 ว235ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
ผู้แต่ง
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2556.
เลขเรียก
923.1593 ก234ส 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ผู้แต่ง
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542
เลขเรียก
927 ว235ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles