Search again

พบ: 2,190  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"My Generation" : บันทึกแห่งยุคสมัยและดนตรีที่เปลี่ยนแปลงโลก / "สีลม".
ผู้แต่ง
สีลม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียก
782.421660922 ส2547ม 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"คู่" Couple การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 17 / คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
เลขเรียก
708.9593 ม192ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย / ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ, ผู้เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
เลขเรียก
746.412 ล211ล 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้/ สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.
ผู้แต่ง
สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548
เลขเรียก
796.095939 ส15ก 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
10 ยอดกราฟิกดีไซเนอร์สายพันธุ์ไทย / รัชภูมิ ปัญส่งเสริม.
ผู้แต่ง
รัชภูมิ ปัญส่งเสริม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Core Function, 2547.
เลขเรียก
760 ร212
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
10 เทคนิคการถ่ายภาพ = 10 Photo technics / สุรเดช วงศ์สินหลั่ง, วรวุฒิ วีระชิงไชย.
ผู้แต่ง
สุรเดช วงศ์สินหลั่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Photo life House, 2542.
เลขเรียก
770 ส247ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
100 การละเล่นของเด็กไทย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม ; บรรณาธิการ บุญศรี ไพรัตน์.
ผู้แต่ง
วิเชียร เกษประทุม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2546.
เลขเรียก
790.1922 ว231ห 2546
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
100 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร.
ผู้แต่ง
กรมศิลปากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพมพ์, 2555.
เลขเรียก
702.88 ก17ห 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
101 ของขวัญยิ่งใหญ่จากเด็กหลากหลายของขวัญที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กทำได้ / สเตฟานี มูลเลอร์ ;แปลโดย : วันเพ็ญ บงกชสถิตย์.
ผู้แต่ง
มูลเลอร์, สเตฟานี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546.
เลขเรียก
745.5 ม247ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
101 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร.
ผู้แต่ง
กรมศิลปากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพมพ์, 2555.
เลขเรียก
702.88 ก17ห 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
108 คำถาม สารพันคำตอบ ศิลปะและออกแบบ / อนันต์ ประภาโส.
ผู้แต่ง
อนันต์ ประภาโส.c.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2544.
เลขเรียก
700.76 อ151ร
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
108 คำถาม สารพันคำตอบศิลปะและออกแบบ / อนันต์ ประภาโส.
ผู้แต่ง
อนันต์ ประภาโส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2544.
เลขเรียก
700.76 อ141ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
108 คำถามการถ่ายภาพ / ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อิมเมจโฟกัส, 2544.
เลขเรียก
770 ร19
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
108 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล / อรวินท์ เมฆพิรุณ.
ผู้แต่ง
อรวินท์ เมฆพิรุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.
เลขเรียก
771.33 อ17ห 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
110 วิธีห่อของขวัญให้คนที่คุณรัก\
สำนักพิมพ์
ม.ป.ท. ม.ป.พ., [25..?]
เลขเรียก
745.4 ห153
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles