เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00050191
หมายเลขทรัพยากรi00135469
บาร์โค้ด0000295221
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป - ชั้น 4
วันที่นำเข้า12 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0