เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073353
หมายเลขทรัพยากรi00255315
บาร์โค้ด0000271797
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษามลายู - ชั้น 4
วันที่นำเข้า30 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4