Not found
Title โครงการ "ตามรอยอารยะอัครศิลปิน" กิจกรรม "เยาวชนสร้างฝันสันติภาพด้วยมิติวัฒนธรรม" และกิจกรรม "ศิลปินรุ่นเยาว์ เสริมสร้างสันติสุขสู่สังคม" / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, เจริญพงศ์ พรหมศร, นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์
Author บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
Published สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 209 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
Added Author เจริญพงศ์ พรหมศร
  นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed