Not found
Title คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ / [ผู้เขียน นงนุช สุขวารี ... [และคนอื่น ๆ]].
Author นงนุช สุขวารี
Published กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., 2557
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Detail 222 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
Added Author มูลนิธิ สอวน.โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed